04-2012-05

Aleksandra Pietrus, higienistka, Klinika Dentystyczna Kryspin-Dent Implantologia i Stomatologia Estetyczna
Praca napisana pod kierunkiem lek. dent. Katarzyny Kryspin

 

 

 PL

Higienista do „zadań specjalnych”


słowa kluczowe:

akcje prozdrowotne, estetyka, lakierowanie, lakowanie bruzd, motywacja, oświata stomatologiczna, piaskowanie, profilaktyka dzieci, wizyty adaptacyjne, zabiegi profilaktyczne


streszczenie:

Zawód higienistki stomatologicznej w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat bardzo ewaluował i zyskuje coraz większą popularność. Ze zwykłej pomocy dentystycznej stałyśmy się samodzielnie wykonującym szeroką paletę zabiegów personelem medycznym, niezbędnym w każdej profesjonalnej klinice.


GB

A hygienist for „special tasks"


key words:

pro-health actions, aesthetics, lacquering, pit and fissure sealing, motivation, dental education, sandblasting, prevention in children, adaptive appointments, preventive procedures


summary:

The profession of dental hygienist has much evolved over the last few years in Poland and is now growing in popularity. With regular dental assistance we became members of medical personnel independently performing a wide range of procedures, essential in any professional clinic.